Ο Warren Baffet λέει πως μια σωστή οικονομική διαχείριση ξεκινάει από την αποταμίευση πριν την κατανάλωση. Είναι μια συνήθεια που είτε μας βοηθά να διατηρήσουμε ένα καλό βιοτικό επίπεδο  στην ηλικία της συνταξιοδότησης είτε μας βοηθάει στις σπουδές των παιδιών και σε κάθε άλλη μελλοντική οικονομική ανάγκη.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
It is a paradisematic country, in which