Η εποχή μας, αν μη τι άλλο, χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές. Κάποιες από αυτές είναι περισσότερο επιδραστικές σε άτομα και οικογένειες. Δημιουργούν ανασφάλειες, κακή ψυχολογία που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό δύναται να επηρεάσουν μελλοντικές εξελίξεις.

Αυτό που σίγουρα αναδεικνύεται σε μέγιστη προτεραιότητα, είναι η προάσπιση ενός βιοτικού επιπέδου όπως ο καθένας το ορίζει για τον εαυτό του. Μέσα σε ένα τόσο αβέβαιο περιβάλλον, η αντιμετώπιση προκλήσεων που μπορούν να ανατρέψουν μελλοντικά σχέδια, είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Όσο οι αβεβαιότητες αυτές επηρεάζουν το εισόδημα, άρα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθίσταται επιτακτική ανάγκη, η μελέτη όλων των κινδύνων που μπορούν να το επηρεάσουν ή να το εξαλείψουν.

Πλέον μπορούμε, μέσω ενός βραβευμένου λογισμικού από το IFA Academy (Insurable Risk Management Architect), να πραγματοποιήσουμε την διερεύνηση, την καταγραφή, την ποσοτικοποίηση και την προτεραιοποίηση όλων των ασφαλίσιμων κινδύνων που απειλούν το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα. Το λογισμικό ταυτόχρονα ενημερώνει και για τις αντίστοιχες κοινωνικές παροχές  και τα ποσά που εκείνη προβλέπει ανά κίνδυνο. Με επιστημονικό τρόπο, παρουσιάζει την εικόνα ρίσκου και δημιουργεί στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να μπορεί το άτομο ή η οικογένεια να αντιμετωπίσει πιθανές  αντιξοότητες.

Σήμερα, αν ο πληθωρισμός έχει αυξήσει κατά πολύ το κόστος  ζωής, έχει εκτινάξει και το κόστος των λεγόμενων χρημάτων ανάγκης. Τα κάνει πιο δυσεύρετα και πιο ακριβά στην αποπληρωμή τους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον,  η Μελέτη Ασφαλίσιμων Κινδύνων αποκτά καίρια σημασία γιτί δίνει όλες εκείνες τις πληροφορίες  ώστε να παρθούν και οι καλύτερες αποφάσεις.