Η κατακόρυφη άνοδος της χρήσης της τεχνολογίας, δημιούργησε, μαζί με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και προκλήσεις ως προς την προστασία των δεδομένων. Μια ολοκληρωμένη μελέτη που ταιριάζει στο προφίλ της κάθε επιχείρησης, δίνει τη δυνατότητα της προστασίας που μπορεί να ανατρέψουν την πορεία μιας εταιρίας.