Σπίτι μου σπιτάκι μου, λέει ο θυμόσοφος λαός. Στο μυαλό των ανθρώπων, η έννοια του σπιτιού αντικατοπτρίζει όλες τις ευτυχισμένες στιγμές με τους ανθρώπους μας αλλά και κάθε μελλοντική χαρά. Συνεπώς το σπίτι μας θα πρέπει να παραμένει ακλόνητο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για την μεταφορική έννοια πρωτεύει η καλή υγεία και οι αρμονικές σχέσεις των μελών του.
Για την κυριολεκτική έννοια, η σωστή κάλυψη του από κινδύνους που επιφέρουν ανεπανόρθωτες συνέπειες, οικονομικές και ψυχικές στη ζωή των κατοίκων του.
Η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην εμφάνιση τέτοιων κινδύνων (φωτιά-πλημμύρα-σεισμός) και επιτείνει την ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισης τους. Η ασφάλιση κατοικίας σε όλο τον προηγμένο κόσμο θεωρείται απαραίτητη σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου ακόμα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μόνο όταν υπάρχει η υποχρέωση μέσω δανείου.
Μια σωστή μελέτη ασφάλισης του σπιτιού μας μπορεί να μας εκπλήξει θετικά με τη σχέση κόστους-παροχών.