Το εισόδημα είναι το κορυφαίο περιουσιακό μας στοιχείο. Από αυτό εξαρτάται η επιβίωση αλλά και η επίτευξη των προσωπικών και οικογενειακών στόχων. Είναι όμως εξασφαλισμένο;
Μια ασθένεια ή ένα ατύχημα μπορεί είτε να οδηγήσει σε απώλεια ζωής ή σε ανικανότητα για εργασία. Η ασφάλεια Ζωής και Ανικανότητας στηρίζει οικονομικά άτομα και οικογένειες όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να πραγματοποιήσουν όνειρα και στόχους.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
It is a paradisematic country, in which