Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τεκτονικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στο ίδιο το σύγχρονο επιχειρείν. Νέοι, αναδυόμενοι κίνδυνοι ξεπροβάλλουν ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και μιας σειράς αλλαγών σε κανονιστικά πλαίσια, ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μία νέα, καινοτόμα μελέτη ασφαλίσιμων κινδύνων επιχειρήσεων, έρχεται να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε κάθε επιχείρηση.

Η μελέτη ασφαλίσιμων κινδύνων του IFA Academy, με παγκόσμια βραβεία (B.E. Κύπρου, M.I.T) αναδύει, ποσοτικοποιεί και προτεραιοποιεί κάθε δυνατό ρίσκο που μπορεί να καθυστερήσει ή και να ακυρώσει ένα σωστά διαμορφωμένο business plan. Μέσω ενός συνεχώς επικαιροποιημένου λογισμικού, κάθε επιχείρηση μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος των κινδύνων που απειλούν τόσο τη βιωσιμότητά της όσο και τους στρατηγικούς της στόχους.

Έτσι καθίσταται υγιέστερη, με περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης, απελευθερώνοντας πολύτιμες οικονομικές δυνάμεις προς όφελος της αλλά καθίσταται και ελκυστική σε στρατηγικούς επενδυτές και σε τραπεζική υποστήριξη.