Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης σκάφους είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Συμπληρωματικά, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα καλύψεων που δημιουργούν ένα πλαίσιο ασφάλειας τόσο στην ψυχαγωγική όσο και στην επαγγελματική χρήση του.