Το κατάστημα, το εργοστάσιο αποτελούν ακριβά περιουσιακά στοιχεία τόσο σε οικονομική αξία όσο και σε συναισθηματική αλλά και παραγωγική. Η ασφάλισή τους επιτρέπει να ξαναδημιουργηθούν όπως ακριβώς ήταν και γρήγορα. Είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ όσο το κλίμα μεταβάλλεται και γίνεται απρόβλεπτο.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
It is a paradisematic country, in which