info@chartlife.gr

+30 6972443580

 Risk manager και αγορα

Risk manager και αγορα

Η ασφαλιστική ιδέα σαφώς και δεν είναι καινούργια, διανύει μια ιστορία αιώνων, μην πω χιλιετηρίδων. Η ανάγκη για την προστασία του κόπου και του χρόνου που ο άνθρωπος χρειάζεται για να σκεφτεί, οργανώσει και πραγματοποιήσει ένα σύνολο ενεργειών για να πραγματώσει όνειρα ζωής, ήταν υπαρκτή από αρχαιοτάτων χρόνων. Η ιδέα της προστασίας, άρα και της ευοίωνης προοπτικής των δράσεων του ανθρώπου, αναλαμβάνονταν από εξειδικευμένους επαγγελματίες με γνώση και εμπειρία.

Η ιδέα της ασφάλισης, εξελίχθηκε όπως ακριβώς και η ίδια η οικονομία με τον αντίστοιχο κοινωνικό αντίκτυπο μέσα στα χρόνια. Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν, η βιομηχανία και μετέπειτα η τεχνολογία, εξέλιξε τις ασφαλιστικές εργασίες τόσο με την αύξηση των τύπων ασφάλισης όσο και με την δημιουργία εκείνων των πλαισίων που καθιστά το θεσμό φερέγγυο. Με μια σειρά νόμων, κανονισμών και ελέγχων, προστατεύει πολίτες και επιχειρήσεις και διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσμα.

risk management consultan

Μέσα σε αυτή την παραγωγική αλυσίδα, σημαντικότατο ρόλο έχει ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (στο εξής θα αναφέρεται ως Risk Manager). Είναι ο άνθρωπος που πρώτος έρχεται σε επαφή με το συνάνθρωπο και ο τελευταίος που «λογοδοτεί» σε αυτόν. Είναι ο επαγγελματίας που στέκεται δίπλα στον ασφαλισμένο του σε μία σχέση ζωής. Ακριβώς αυτή η προοπτική είναι που κάνει καταλυτική αυτή τη σχέση. Ένας Risk Manager ζει με τους ανθρώπους του όλη την εξέλιξη της ζωής τους. Από την φάση της έναρξης του εργασιακού τους βίου, την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη δημιουργία και ανάπτυξη της οικογένειας τους, των επαγγελματικών τους κινήσεων μέχρι τη συνταξιοδότηση τους και υποστηρίζει με τη συμβουλευτική και την επικαιροποίηση των λύσεων για κάθε μεταβολή του ρίσκου.

Για να μπορέσει ο επαγγελματίας να σταθεί σωστά και αποτελεσματικά μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται και κάποιες δεξιότητες αλλά και κάποιες αρετές. Μερικές μαθαίνονται στην επαγγελματική του εκπαίδευση αλλά κάποιες προϋπάρχουν και αναπτύσσονται μαζί του. Είναι σχετικά απλό να «μάθει τη δουλειά», όπως το να πραγματοποιεί την εξεύρεση των υποψηφίων πελατών του, να κλείνει συναντήσεις και να εξυπηρετεί το χαρτοφυλάκιο του. Πιο απαιτητικό όμως φαντάζει να αναπτύσσει την αρετή της δημιουργικής ακοής, της ενσυναίσθησης, να βάζει τον εαυτό του στη θέση του πελάτη του και να τον βοηθά να εντοπίζει το ρίσκο και να προτείνει λύσεις. Η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια να βλαστήσει μπορεί όμως  με μια λάθος εκτίμηση ή κίνηση να ξεριζωθεί. Επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, ο σωστός συνδυασμός δεξιοτήτων και αρετών, κρίνει αν ο επαγγελματίας είναι πετυχημένος. Πολλοί στον κλάδο μας συνδέουν την επιτυχία αμιγώς με τα παραγωγικά νούμερα. Σωστό ως ένα βαθμό από τη στιγμή που η όλη δράση αποτιμάται στη γλώσσα των αριθμών. Κάποιοι άλλοι συνδέουν την επιτυχία με το branding του επαγγελματία. Θα τον σύστηνα στον κύκλο μου; Θα μιλούσα γι αυτόν σε μια κοινωνική συζήτηση; Έχει αναβαθμίσει με τη δράση και τη συμπεριφορά του τον ίδιο το θεσμό της ασφάλισης; Εμπιστεύομαι την γνώμη του και σε άλλα θέματα πέραν του αντικειμένου του; Μου δίνει προστιθέμενη αξία;

risk management consultant

Με την επέλαση της τεχνολογίας, το διαδίκτυο, τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες αλλά και την πρόσβαση ολοένα και περισσότερων ανθρώπων στην πληροφορία, η ανάγκη για εξέλιξη του επαγγελματία καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Η συνεχής αλλαγή των δεδομένων στον κόσμο, δημιουργεί αναπόφευκτες αλλαγές στο σχεδιασμό και τη στρατηγική πολιτών και επιχειρήσεων. Ο Risk Manager δεν μπορεί πια να μένει πίσω από τις εξελίξεις. Κινδυνεύει με αφανισμό. Το καλό νέο είναι πως το επάγγελμα οχυρώνεται, προστατεύεται και ισχυροποιείται μέσα από συνεχή εκπαίδευση και από τους κανονισμούς της ΤτΕ και της ΕΕ. Απαιτεί όμως και την δική του επαγρύπνηση για να προλαβαίνει τις εξελίξεις και όχι να τις κυνηγά. Παράλληλα με όλα αυτά, οι άνθρωποι διαμορφώνουν διαφορετικές απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Ο επαγγελματίας οφείλει να εναρμονιστεί με την τρέχουσα κατάσταση που τον θέλει να μιλάει απλά, χωρίς επιτήδευση και «πωλησιακά τεχνάσματα». Ο Risk Manager, είναι πια ένας άνθρωπος μέσα στην οικογένεια όπως ο γιατρός ή ο δικηγόρος. Ζει μαζί τους, προστατεύει τα συμφέροντα τους και φροντίζει η υπόσχεση που έδωσε να τηρηθεί κατά γράμμα. Γιατί τελικά αυτό είναι και το branding του στην αγορά.

Αναστάσιος Παπαγεωργίου