ΠΡΟΦΙΛ

Κύριο μέλημα μου είναι η συνεχής εξυπηρέτηση και κάλυψη όλων των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μου καθώς και η συνεχής εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδας

Στοιχεία επικοινωνίας